OBRAZ "BAREVNÉ HEMISFÉRY"

„Paleta života je v naší hlavě.
Barvami minulých zážitků
malujeme svoje dny... “


Akryl na desce, 50×70cm | Rok vzniku: 2013 | Místo vzniku: Brno, ČR


Autorská reprodukce na plátně

Obraz „Barevné hemisféry“ si můžete pořídit jako reprodukci - autorský tisk na plátně.